ALGEMENE VOORWAARDEN – Zandbezorgd.nl B.V.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Zandbezorgd.nl B.V. (met KvK-nummer: 70835861), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@zandbezorgd.nl of per post: Zandbezorgd.nl B.V. Gildenveld 10 A, 3892 DG Zeewolde.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen en bezorgen verschillende type zand, grond en tuinaarde lostgestort of in een big bag.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal. De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 3 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. Zandbezorgd verzorgt de distributie zelf of via een van onze partners. Houdt daarbij rekening mee dat wij ons best doen om de bestelling zo snel mogelijk te leveren en op de gewenste datum. Maar als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte of bellen u.

We garanderen dat u de bestelling na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Dit zal zijn op de gewenste datum of 1 à 2 dagen eerder. Wij zullen de gewijzigde levertijd altijd met u communiceren. Maar lukt het onverhoopt niet om op tijd te leveren dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor de producten en levering betaald heeft terug te storten. U kunt het bestelde bedrag dan binnen 5 werkdagen op uw rekening retour verwachten.

Artikel 4 – Retour

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@zandbezorgd.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

U kunt alleen big bags retour sturen. Wanneer wij de big bags op moeten halen zijn daar retourkosten aan verbonden. Zie daarvoor artikel 4.1.

4.1 Retourkosten 

De retourkosten zijn voor rekening van de consument.

Het is mogelijk uw retour door ons te laten verzorgen. Voor big bags starten de retourkosten vanaf € 89,50 (incl. 21% btw). De hoogte van de retourkosten is afhankelijk van uw woonplaats zoals dit ook het geval is bij de verzendkosten.

Uiteraard bent u ook vrij de retour zelf naar ons te verzorgen. Neem altijd even voortijds contact op.

4.2 Annuleren van een spoedbestelling 

Wanneer een spoedbestelling geannuleerd wordt rekenen wij 25% annuleringskosten op de spoedbestelling kosten van €121,- incl BTW.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 7 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@zandbezorgd.nl en wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Dit zal uiterlijk binnen vijf werkdagen zijn nadat wij uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 werkdagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 8 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Midden-Nederland bevoegd.